KÉT KERÉKRE SZOLNOK!

„Két kerékre Szolnok!” címmel, ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004 regisztrációs számon nyert összesen 490.056.357 Forint vissza nem térítendő támogatást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázati kiíráson.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a támogatás intenzitása 89,999983%. A projekt megvalósítás kezdő napja: 2013.október 04., a fizikai befejezés határideje: 2014. október 31.

A projekt elsődleges célja, hogy Szolnok városában a jelenleg egymástól elkülönülő kerékpárút szakaszokat komplex hálózattá fejlessze, amin keresztül biztosítottá válik a belváros intézményeinek, szolgáltatóinak, munkaadóinak kerékpárral történő biztonságos megközelítése minden városrészből. Az útszakaszok kiválasztásánál elsődleges szempont volt a direkt és lehető legrövidebb elérés biztosítása, vagyis hogy a célállomások kerékpárral közvetlenül megközelíthetőek legyenek és a már meglévő szakaszokkal együtt komplex hálózatot alkossanak.

A fenti probléma megoldására a város civil szervezeteivel megkezdődött a közös gondolkodás, melynek eredményeként fejlesztési javaslatok születtek a gerinchálózat kiépítésére vonatkozóan, melyek a tervezés során beemelésre kerültek. Fontos szempont volt továbbá a rendőrség által rendelkezésre bocsátott baleseti statisztika is, mely alapján a városban baleseti gócpont ugyan nem határozható meg, de a kerékpáros balesetek nagy száma egyértelműen alátámasztja a biztonságos kerékpározhatóság megteremtésének szükségességét. A projekt által lefedett területen – ahol kerékpárral nem/részlegesen és körülményesen lehet közlekedni – helyezkedik el a közintézmények, szolgáltatók közel 2/3-a. Jellemző a területre a foglalkoztatók magas száma is, így a belvárosba a szolnokiak nagy többsége nap mint nap bejár. A projektben 17 szakaszon tervezünk kerékpárutat kialakítani: A fenti elérhetőségi problémák kiküszöbölésére a pályázat keretében közel 9 km hosszan új kerékpárút létesítését tervezzük. A mára leromlott és kerékpárral nehezen járható szakaszokat felújítjuk, összesen 4,7 km hosszan. A kerékpárok biztonságos tárolása az akcióterületen számos helyen biztosított, ahol azonban az általános igénybevétel indokolja, ott további kerékpártárolók kihelyezését valósítjuk meg, 190 rögzítési pontot közoktatási intézményeknél, 60-et pedig sportlétesítményeknél. A projekt megvalósításával párhuzamosan szemléletformáló akciót is szervezünk, melynek elsődleges célja a kerékpározás, mint egészséges és környezetkímélő közlekedési forma, elterjesztése és közkedveltté tétele. A szemléletformáló akciók keretében – melynek célcsoportja Szolnok város lakossága, beleértve minden korosztályt – kerékpáros kampányok beindítását tervezzük, ami arra ösztönzi a szolnokiakat, hogy autó helyett a kétkerekűt válasszák.

További hírek, információk és fényképek a projekt megvalósulásával kapcsolatban itt találhatóak: https://www.facebook.com/ketkerekre.szolnok

                                                                                                       

SZVF
Megszakítás