KÉPZÉSEK SIKERES MEGVALÓSULÁSA ÉS A CSILLAG SZOLGÁLTATÓPONT TELEPÍTÉSE

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 – “Tanulás és közösségfejlesztés – Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” projekt keretében eredményesen halad a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt keretében sikeresen megvalósításra került mind a négy magas óraszámú, akkreditált képzés és az ezekhez kapcsolódó támogatások, szolgáltatások és a célcsoport számára szervezett programok, foglalkozások nagy része is. A programba 96 fő került bevonásra, és összesen 74 személy szerzett bizonyítványt a képzéseken.

A Törteli és Motor utcai szegregátumba egy 6 egységből álló, 84 m2-es mobil épület telepítésével CsillagSzolgáltatópont nevű közösségi épület kerül kialakításra, melynek célja a telep lakóingatlanaiból hiányzó különböző humán, higiéniai és háztartási szolgáltatások biztosítása. A Szolgáltatópontban különféle tanácsadásokra, képzésekre, oktatásokra és rendezvényekre alkalmas, berendezett közösségi helyiség, valamint irodahelyiség is helyet kap. A Csillag Szolgáltatópont közbeszerzése sikeresen lezajlott, a munkaterület átadása 2015. szeptember 16-án megtörtént és az épület telepítése megkezdődött, melynek befejezés: 2015. november.

A projektet megvalósító konzorcium tagjai: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Türr István Képző és Kutató Intézet, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi és Szolgáltató  Nonprofit Közhasznú Kft, és Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

A projekt összköltsége 144.630.240 Ft, amit az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A komplex telep-program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz. A projekt tervezett befejezése: 2015.11.30.

SZVF
Skip to content