A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI ELEMEINEK SIKERES MEGVALÓSULÁSA

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 azonosító számú, “Tanulás és közösségfejlesztés – Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” című projekt szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi és képzési elemei sikeresen megvalósultak.
A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 azonosító számú projekt szakmai elemeinek sikeres megvalósulásaA Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Köszhasznú Kft. szervezésében 17 fő eredményes részvételével zárult a 7-8. évfolyamos általános iskolai felzárkóztató képzés, míg a Háztartásvezetési alapismeretek képzést 23 fő végezte el sikeresen.

A képzésekhez a projekt teljes időtartama alatt Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata biztosított közösségfejlesztőket.

Mindösszesen 74 személy szerzett bizonyítványt a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ által a programba bevont, és egyéni fejlesztési tervvel nyomon követett 96 főből. a HSZK sikeresen elvégezte a képzéshez kapcsolódó támogató tevékenységeit, szolgáltatásait is: többek között gyermekmegőrzést, tanulás és munkamotiváció, iletve kulcskompetenciák erősítésére szolgáló foglalkozásait, egészségfejlesztési és felvilágosító programjait, egészség- és közösségi napjait, gyermekprogramjait, gyógypedagógiai foglalkozásait, adósságkezelési, életmód és egyéni mentálhigiéniai tanácsadásait, mediációs foglalkozásait, dohányzásról való leszokást és alkoholproblémák megoldását segítő foglalkozásait, valamint a családi életre, szülői szerepre, illetve munkavállalásra felkészítő foglalkozásait.

A Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében 20 fő eredményes részvételével zárult a Betanított parkgondozó képzés, míg az Építőipari betanított munkás képzés 23 fővel valósult meg sikeresen. A TKKI szervezésében sikeresen zárult továbbá a munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning, a munkáltatók érzékenyítő tréningje, a workshopok és szakmai műhelymunkák, a hálózatépítések, a közösségi munka, a szakmai együttműködést selősegítő tréning, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós előadások.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megvalósította a képzéseket és a foglalkoztathatóság javítását támogató tevékenységeit, a Csillag Szolgáltatópont telepítése pedig jelenleg folyamatban van.

SZVF
Skip to content