ÚJ ÓVODA ÉPÜL A HOLD ÚTON

A Széchenyi 2020 program keretében 364,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg…

A Széchenyi 2020 program keretében 364,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg Szolnokon a „Hold úti Óvoda újjáépítése” című projekt.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Hold úti Óvoda újjáépítése” című, TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00002 azonosító számú pályázatával 100 %-os mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a megítélt támogatáson kívül bruttó 3.810.000,- Ft biztosításával járul hozzá a fejlesztéshez.

 

A projekt célja a Hold Úti Óvoda szolgáltatási színvonalának emelése. A szolgáltatások minőségének javításával a hozzáférhetőbb nevelési környezet megteremtésével a projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

A fejlesztés eredményeként az új óvoda épületben kialakításra kerül négy csoportszoba, előkészítő/melegítőkonyha, orvosi szoba, tornaszoba, szülői tárgyaló, fejlesztőszoba, irodák, nevelőtestületi szoba, öltöző, karbantartó műhely, burkolt kresz-pálya épül, megtörténik a játszóudvar fejlesztése és az eszközök beszerzése. Az új épület komplex akadálymentesítéssel valósul meg.

A tagintézmény egyik fontos feladata, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
A fejlesztés által megteremtődnek az infrastrukturális feltételek a speciális igényekhez.

A fejlesztési területet 2017. február 21-én átvette a nyertes Kivitelező, megkezdődtek a munkálatok, melyek a nyár végéig tartanak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. augusztus 31.

További információt a www.szolnok.hu és a www.szvf.hu honlapokon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Tompa Zsuzsanna, kommunikációs projektmenedzser

+36-20/228-3029, tompa@szvf.hu

SZVF
Skip to content