PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szolnoki  Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  az ingatlan változatlan tulajdoni állása mellett –   egyfordulós, nyílt pályázati eljárással bérbeadásra meghirdeti   a Szolnok, Kossuth tér 9. (hrsz: 840) sz. alatti ingatlan pincehelyiségében megvalósított Sörárium – a pályázati kiírás 1. sz. melléklete szerinti…

pincerészt.

A helyiség megtekinthető:  2017. március 22-én (szerda) 10.00. óra időpontban.

A pályázati kiírás átvehető:  2017. március 20-tól  – 2017 március 28-ig

2017. március 20- tól hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig,  péntek 9-12 óráig  (ingyenes)

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2017. március 28. (kedd) 10.00. óráig

A pályázati kiírás átvételének, és pályázati ajánlat benyújtásának

Helye:        Szolnoki  Városfejlesztő Zrt. 

                   5000 Szolnok, József Attila út 83.

Módja: Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Bérleti időszak: legfeljebb 7 év, mely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható(az időtartamra pályázó pályázatában tesz ajánlatot) a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Ajánlatot a bérleti díj havi nettó összegére kell tenni.

A helyiségnek a nyertes ajánlattevő részére történő birtokba adására a bérleti szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A működtetés körében nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy törvényben meghatározott átlátható szervezettel köthető.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 56/372-865 telefonszámon kapható.

 

Szolnok, 2017. március 10.

 

Csatári István

vezérigazgató

 

Pályázati Felhívás letöltése

SZVF
Skip to content