TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018

A Széchenyi 2020 program keretében 135,04 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg Zagyvarékason a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című projekt.  Zagyvarékason jelenleg nincs kiépített kerékpárút-hálózat, a fejlesztés eredményeként azonban 1700 m kerékpárút létesül. A projekt megvalósítása biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, a gyalogátkelőhelyek kialakításával és a kerékpárosok átvezetésével.

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 03-i ülésén tárgyalta és 33/2016. (III.3.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a TOP 3. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben tervezett pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról, továbbá a szükséges előkészítési források biztosításáról.

A határozatban Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” munkacímű pályázat benyújtásra kerüljön.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Zagyvarékas Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 azonosító számon regisztrált, majd 2016. április 18-án befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 4-én kelt támogatási döntés szerint 135,04 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte 100%-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. június 06-án lépett hatályba.

 

SZVF
Skip to content