Várható befejezés: 2020. december 31.

A projekt teljes költsége: 112 500 000 Ft

A Helyi Felhívások teljes keretösszege: 637 500 000 Ft

 

Szolnok város kulturális és közösségi életének fejlesztésére, ezen keresztül pedig a település népességmegtartó erejének fokozására és a helyi szervezetek fenntartható működésének elősegítésére 2016. május 30-án 11 taggal megalakult SzolnOK Helyi Akciócsoport. Megalakulásának közvetlen célja a TOP 7.1.1 kódszámú konstrukció keretében elérhető források megszerzése a helyi közösségek fejlődése érdekében.

A SzolnOK Helyi Akciócsoport (HACS) a közösségvezérelt helyi fejlesztések tervezése és megvalósítása érdekében elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát. (HKFS-t).

A stratégia alapjait a helyi közösségi és kulturális terek jobb kihasználtságának és fenntartható működtetésének elősegítése; minőségi, a helyi társadalom igényeit kielégítő, illetve a társadalmi befogadást elősegítő kulturális és közösségi szolgáltatások fejlesztése; helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítése; a kultúra és közösségfejlesztés helyi gazdaságot élénkítő szerepének erősítése képezi. E négy specifikus célon túl figyelembe veszi még a közös jövőkép elérését, helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozását, a helyi társadalom megújítását is. Az együttműködés keretében kialakított program célterületeken, meghatározott műveletekből és kulcsprojektekből szerveződik, amelyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire ad választ, illetve megfelel az általuk támasztott szempontoknak.

A pályázati projekt keretében a HACS munkaszervezete elkészíti a fenti célok eléréséhez hozzájáruló helyi felhívásokat, illetve menedzseli a pályázatok befogadását és értékelését, majd segíti a helyi projektek megvalósulását.

A jövőbeli pályázók részére a „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” projekt keretében célzott önkormányzati fejlesztésekre (kulcsprojektek) 255 millió forint, nyílt pályázatokra pedig 382,5 millió forint európai uniós támogatás áll rendelkezésre.

A nyílt felhívásokra Szolnok városában székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezetek nyújthatnak majd be pályázatot. Az igényelhető támogatási összeg pályázati célterületenként változó módon várhatóan 1,5 millió és 40 millió forint közötti.

  1. második negyedévében megjelennek az első felhívások.

A projekttel kapcsolatos információk, friss hírek és a megjelenő helyi felhívások a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. honlapján, a www.szvf.hu weboldalon, illetve a HACS www.clldszolnok.hu weboldalán követhetőek.

SZVF
Skip to content