Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programban (KEHOP) sikeresen pályázott, ennek  keretében – több környezeti szemléletformálási tevékenység/program mellett – Szolnok város általános és középiskolásai részére rajz- fotó és videópályázatot hirdet

A pályázat tárgya egy figyelemfelkeltő rajz, festmény, plakát, montázs, vagy egyéb kézzel alkotott pályamű valamint fotó videó elkészítése az alábbi témakörökben:

1. téma: Melegszik a helyzet – azaz Klímaváltozás hatásai a FÖLDÖN /városomban

Manapság kiemelt hír a klíma- vagy éghajlatváltozás, melynek hatásai sokfélék lehetnek: nő a Föld átlaghőmérséklete, ami miatt a sarki jégtakaró és a magashegységi hósapkák olvadnak, húzódnak vissza a gleccserek, emelkedik a tengerszint, egyre több a szélsőséges időjárási jelenség, illetve a természeti katasztrófa (aszály, bozóttűz, árvizek a megszokottnál jóval erősebb viharok, zivatarok stb.).
Ebben a témakörben olyan természet rajzokat várunk, amelyek felhívják a figyelmet a klímaváltozás jelenlétére, hatásaira. Természeti katasztrófákat, kihalás szélén álló állatfajokat, a biodiverzitás csökkenését ábrázoló, vagy közvetlen környezetünkben megélt éghajlatváltozást tükröző természeti jelenségeket bemutató figyelem felhívó, meghökkentő és elgondolkodtató alkotásokat várunk. Ötletadó altémák:pl. Amikor a víz az úr., Ég és föld között., Amikor a Föld megmozdul., Kihalás szélén…., Utolsó fehér karácsony.

2. téma: Az ember a FÖLD ellensége?

Egyre több tudományos kutatás alátámasztja, hogy a mostani klímaváltozást jelentős mértékben az emberi tevékenységek során kibocsátott, úgynevezett üvegház hatású gázok (pl. szén-dioxid, nitrogén-oxid, metán és vízgőz) fokozzák, így az éghajlatváltozás mérséklésének egyik eleme az üvegházhatósú gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése (mitigáció) lehet.
A CO2, mint ÜHG a fosszilis energiahordozók (C, CH) elégetése (pl. a lakossági villamos energia fogyasztás vagy fűtés) és a közlekedéssel kerül nagy mennyiségben a lakosság által a légkörbe. Ebben a témakörben olyan emberi cselekvéseket bemutató alkotásokat várunk, amelyek azt mutatják be milyen sok területen „teszünk” a környezetünk ellen, ha nem környezettudatosan élünk. A téma mottója „NE TEDD!” Negatív példákat ábrázoló figyelem felhívó rajzokat, plakát terveket, videókat, fotókat, montázsokat stb. alkotást várunk.
Ötletadó címek: pl. Városi dugó, Zacskóba zacskó, Pazarlás otthonainkban, Erdőírtás

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 projekt üzenete, jelen pályázati felhívás célja:
A klíma- vagy éghajlatváltozás, mint globális környezeti probléma a Föld teljes lakosságára, így a gyermekek jövőjére is kihatnak, így fontos bevonni őket a folyamatokba, hogy elhivatottak és felnőttként cselekvő polgárok legyenek.
A projekt egyik célja a szemléletformálás és az információátadás annak érdekében, hogy a helyi gyermekek/diákok tisztában legyenek azzal, milyen hosszú távú következménye van a környezet védelem hiányának, hogy mit tudnak tenni helyben a klímavédelem ügyében és hogy közösségi kezdeményezések induljanak meg.

3. Formai előírások:
A pályamű bármilyen méretű, bármilyen technikával elkészített, fekete-fehér vagy színes alkotás lehet. Videó esetén minimum 30mp, maximum 5 perc terjedelmű kisfilm lehet.
A pályamű kötelező mellékletei a nyilatkozat hiánytalanul kitöltve aláírással ellátva eredeti példányban, valamint a pályázó adatait tartalmazó dokumentum (alkotó neve, iskolája neve, életkora, telefonszáma, email címe, a választott téma száma és az alkotás címe.)
A mellékletet és a pályaművet egy borítékba helyezve kérjük beküldeni, online beadás esetén egy üzenetben érkezzen a két csatolmány.

4. Pályázók köre:
A rajzpályázaton szolnoki lakosok, vagy szolnoki intézményben tanulmányukat folytató diákok vehetnek részt két korcsoportban.
1. 6-12 évesek
2. 13-18 évesek

5. A pályaművek benyújtásának módja és határideje:
A pályázatokat eredeti példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani, vagy online formában emailben megküldeni.

Személyes/ postai beadás:
Cím: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
5000 Szolnok József Attila út 83.
A borítékra írják rá: „A klímaváltozás hatása – Alkotói pályázat”

Online beadás:
A pályamunka digitális dokumentációját a meszaros@szvf.hu email címre kell megküldeni.
Az üzenet tárgya: „A klímaváltozás hatása – Alkotói pályázat”

A pályaművek hátuljára, vagy egy külön dokumentumban mellé kell csatolni a alkotó nevét, iskolája nevét, életkorát, telefonszámát, email címét, a választott téma számát és az alkotás címét.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 16.
Az alkotásoknak december 16-ig kell beérkezni.
A pályaműveket a beérkezést követően egy 3 fős szakmai zsűri értékeli.
Eredményhirdetés december 17.

A Facebook-esemény linkje: https://www.facebook.com/events/274788388027633/?active_tab=discussion
RÉSZLETEK:
SZVF
Megszakítás