A Szolnok Térségi Család és KarrierPONT az EFOP-1.2.9-17-2017-00103 projekt keretében a

  • Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt, mint konzorciumvezető,
  • a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és
  • a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi tagok

részvételével jött létre.

A projekt célja:

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal, együttműködésekkel Szolnok járásban, illetve Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.

A projekt célcsoportjai:

  • Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre;
  • A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket;
  • A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató.

Pályázati felhívás kódszáma: EFOP-1.2.9-17
Pályázati felhívás címe: Nők a családban és a munkahelyen
Projektazonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00103
Projekt címe: Család és KarrierPONT létrehozása Szolnokon

Projektidőszak: 2018.01.01. – 2020.12.31.

Támogatási összeg: 199 956 980 Ft

A projekt céljai számokban

http://csakpontszolnok.hu/

db Család és KarrierPONT (CSAKPONT) létrejön Szolnokon

fő elérése a kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek során személyesen és közvetlenül

fő részesül képzésben, fejlesztésben

db a Családbarát Ország által kidolgozott képzési program adaptálása és megvalósítása

fő szívességi szolgáltató (egyéni segítő valamint szolgáltató) bevonása segítő szívességi szolgáltatások nyújtásába gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő tevékenységekben, valamint a munka és a család összeegyeztetésének elősegítése érdekében

fő munkaerőpiaci helyzete javul a program elhagyását követően: azon személyek közül, akik a projekt révén támogatásba részesültek (a programokon, képzéseken résztvevők), a projekt zárásáig minimum 20 fő álláskeresővé vagy foglalkoztatottá válik, belépnek a munkaerő-piacra, vagy munkaerő piaci programba.

db helyi munkáltató elérése, bevonása, együttműködések kialakítása a projekt céljainak elérése érdekében

fő hátrányos helyzetű személy bevonása, akik elsődlegesen olyan nők, akik hozzátartozójuk ellátása, gondozása miatt hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon

SZVF
Megszakítás