Új Széchényi TervA PROJEKTRŐL

 

 

ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 – Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

A 2014-2020 Európai Uniós Fejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében megkezdődött Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata.

A város önkormányzata a Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című ÉAOP 5.1.1./H kódszámú pályázat keretében mintegy 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a két stratégiai dokumentum elkészítésére és a kapcsolódó társadalmasítás lebonyolítására.

A projekt eredményeképpen 2014 szeptemberére véglegesítésre kerülő dokumentumok célja, hogy megvizsgálja a jelenleg hatályos fejlesztési dokumentumok elkészülte óta eltelt időszak változásainak függvényében Szolnok város társadalmi, környezeti és gazdasági pozícióit, kijelölje a következő időszak fejlesztési irányait, meghatározza és ütemezze az egyes fejlesztési projekteket.

A koncepció és a stratégia elkészítését a közbeszerzési pályázaton kiválasztott VÁTERV’95 Kft végzi az önkormányzati főépítésszel és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel szoros együttműködésben. A dokumentumok elkészítését széleskörű partnerség kíséri. A közel egy évet felölelő tervezési munka során a tervezők 3 fázisban, többek között akcióterületi műhelymunkákon, partnerségi fórumokon és tematikus szakmai konzultációkon várják a lakosság és a kiemelt partnerek véleményét.

Az ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 jelű, Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

 

SZVF
Skip to content