Szervezet / Munkatársaink

Cégadatok, elérhetőségek:

Cég neve: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
Székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 83.
Postacím: 5000 Szolnok, József Attila út 83.
Vezérigazgató: Csatári István
Központi telefonszám: + 36 (56) 372-865
Központi elektronikus levélcím: info@szvf.hu
Honlap URL: www.szvf.hu
Adószám: 14279566-2-16
Cégjegyzékszám: 16-10-001768
Bankszámla szám: 11745004-20137797

Szervezeti felépítés:

Munkatársaink:

Csatári István

Csatári István

vezérigazgató

csatari@szvf.hu

Kertészné Zsuzsa

Kertészné Zsuzsa

stratégiai tervező

kerteszne@szvf.hu

Horváth-Igrinyi Ágnes

Horváth-Igrinyi Ágnes

pénzügyi menedzser, könyvelő

igrinyi@szvf.hu

Katona Henriett

Katona Henriett

Projekt koordinátor

katona@szvf.hu

Kissné Ádám Ágnes

Kissné Ádám Ágnes

projektmenedzser

kissne@szvf.hu

Csányi Sándor

Csányi Sándor

irodai asszisztens

csanyi@szvf.hu

Goda Józsefné

Goda Józsefné

irodai asszisztens

goda@szvf.hu

Habony Henrietta

Habony Henrietta

Pénzügyi számvit.ügy

habony@szvf.hu

Varga Márk

Varga Márk

Irodai asszisztens

vargam@szvf.hu

Kiss Gabriella

Kiss Gabriella

projektmenedzser

kiss@szvf.hu

Mészáros Ágnes

Mészáros Ágnes

Projektmenedzser

meszaros@szvf.hu

Tasi Márton Tibor

Tasi Márton Tibor

Projektmenedzser

tasi@szvf.hu

FELADATKÖRÖK


Vezérigazgató feladatai:

A vezérigazgató feladatai megtalálhatóak a Szervezeti és Működési Szabályzatban.


Projektmenedzser feladatai:

Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,

Projektben résztvevők közötti kapcsolattartás, koordináció,
Menedzsment megbeszélések szervezése és dokumentálása,
Projektben tevékenységekhez kapcsolódó beszerzések indítása, árajánlatkérés, bírálati jegyzőkönyvek megírása, dokumentálása (kivéve közbeszerzéssel érintett tevékenységek),
Projekt tevékenységekhez kapcsolódó szerződések elkészítése, aláírattatása,
Projekt időszakos beszámolóinak és záró beszámolójának elkészítése,
Projekt kifizetési kérelmeinek és záró kifizetési kérelmének elkészítése,
Mérföldkövek meghatározása és nyomon követése,
Támogatási szerződés módosításának előkészítése,
Változásbejelentések elkészítése,
Terv- és tényköltségek folyamatos monitoringja,
Jogszabályfigyelés,
PEJ-ekhez és kifizetési kérelmekhez adat és részanyag bekérés, információáramoltatás, verziókezelés, dokumentálás,
Hiánypótlások érkeztetése, határidő figyelés, feladatok értelmezése, javaslattétel szétosztásra, belső és részhatáridők kalkulációja, figyelése
Projekt adminisztrációjának elvégzése, dokumentálás,
Aktív részvétel a projekt könyvvizsgálata és a helyszíni ellenőrzések során,
Közreműködő Szervezet részéről érkező adatbekérések, adatközlési szolgáltatások határidőn belül történő teljesítése,
Minden olyan egyéb feladat koordinálása, ellenőrzése, mely a projekt sikeres megvalósítása érdekében végrehajtandó.


Kommunikációs tevékenység – Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység feladatkörei:

A projekt kommunikációs és marketing tervének (amennyiben a projektben kötelező) és eszközrendszerének kidolgozása, jóváhagyása előkészítése;
Támogatási szerződésben meghatározott kommunikációs csomagnak megfelelő feladatok ellátása (pl.: sajtóközlemények megírása, kiküldése, tájékoztató táblák kihelyezéséről való gondoskodás, térképtér feltöltése, fotódokumentáció készítése, projektátadó rendezvény szervezése, stb.).


Pénzügyi feladatok:

A vállalkozás működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzése,
Közreműködés az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, az ehhez kapcsolódó iratanyagok kezelése,
Gazdasági események előkészítése, rögzítése a helyi számviteli szabályok szerint,
Gazdasági események kontírozása, főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése, könyvviteli feladások készítése,
A könyvelésre átadott számlák ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok külsőre megfelelnek-e a számviteli törvényben előírtaknak,
Beérkező számlák, levelek, iratok iktatása, kezelése,
Kontírozás, adatrögzítés, bérszámfejtés,
Munkaügyi adminisztráció elvégzése,
Bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése és leadása
Igény szerinti kimutatások elkészítése,
Folyamatos konzultáció a vezetőséggel, és tájékoztatás nyújtása a változásokról,
A vezérigazgató figyelmének felhívása a szabálytalan működésre, tájékoztatás a szabálysértés várható következményeiről,
Számlák kiállítása a szerződéseknek megfelelően,
A befogadott számlák valódiságának ellenőrzése,
Házipénztár kezelése a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően,
Támogatási kérelmekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése,
Belső nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése,
Egyéb, a Vezérigazgató által elrendelt feladatok.

SZVF
Megszakítás