TEVÉKENYSÉGEINK

 

Széles szolgáltatási palettával állunk rendelkezésére, melyet szükség szerint az Ön igényeihez szabva bővítünk, szakmailag elismert alvállalkozóink bevonásával. Így Ön biztos lehet, hogy minden területen megalapozott, minőségi munkára számíthat tőlünk.

A pályázatok során felmerülő feladatokat, az összes fázissal egyetemben átvállaljuk, s elvégezzük Ön helyett, átvéve a fejlesztések koordinálása és megvalósítása során felmerülő gondokat, melyekkel az intézmények, vállalkozások csak igen nagy erőforrás-átcsoportosítással tudnak megbirkózni.

 

 

Az alábbi tevékenységekkel állunk rendelkezésére:

 

 • a pályázatban részletezett tevékenységek végrehajtásának előkészítése, szerződések, megbízások, beszerzések dokumentumainak elkészítése, nyilvántartása
 • a projektben résztvevők közötti koordináció elősegítése, tevékenységekhez kapcsolódó határidők betartatása
 • pénzügyi lebonyolítás segítése, számlák és teljesítések ellenőrzése, kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása
 • a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó jelentések elkészítése
 • projekt előrehaladási és záró jelentések elkészítése
 • projekt menedzsment biztosítása
 • a projektmenedzsment munkájához szükséges eszközök és anyagok beszerzése: árajánlatok bekérése, értékelése, szállító kiválasztása, megrendelő elkészítése, beszerzés
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: hirdetőtáblák, plakátok, információs anyagok (prospektus, szóróanyag) és honlap készítése, rendezvények megszervezése és lebonyolítása
 • a projekttel kapcsolatos teljes körű adminisztráció biztosítása
 • könyvvizsgáló felkérése, munkájához szükséges dokumentumok biztosítása
 • pályázati alapok kezelése
 • pályázati felhívás elkészítése szakértő bírálók részére, szakértő bírálói ajánlatok fogadása, feldolgozása, döntéselőkészítés az öttagú szakmai szakértői bizottság felé
 • szakértő bírálók megbízása, munkájuk koordinálása
 • bírálati szempontrendszer kidolgozása
 • az alprojektekhez pályázati dokumentáció összeállítása (felhívás, útmutató, pályázati adatlap és mellékletei), közzététele
 • információnyújtás a potenciális pályázók részére (elektronikus formában)
 • pályázatok fogadása: regisztráció, hiánypótlások kezelése, pályázatok befogadása, értékelésre való előkészítése
 • Vizsgálati és Monitoring Bizottság üléseinek összehívása és lebonyolítása
 • kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a nyertes pályázókkal, támogatási szerződések előkészítése, kezelése
 • pályázatok elszámolási dokumentumainak befogadása, feldolgozása, monitoringra bocsátása, monitoring szakértők megbízása, munkájuk koordinálása

Számíthat ránk az alábbiakban is:

 • megszerezzük a fejlesztés megvalósításához, az új építési telkek kialakításához nélkülözhetetlen ingatlanok tulajdonjogát,
 • megépítjük az egyes építési telkek beépítési feltételeinek biztosításához szükséges közműveket, utakat,
 • kialakítjuk a rendezett közterületeket, zöldfelületeket,
 • elvégezzük a szükséges bontásokat és kihelyezéseket, vagyis minden olyan műszaki és jogi feltételt biztosítunk, amely szükséges ahhoz, hogy az építési vállalkozások biztonságosan tudjanak kalkulálni és az ingatlan projektek egy folyamatosan javuló minőségű, felértékelődő területen valósulhassanak meg.
 • terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
 • közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
 • az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
 • a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),
 • az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele),
 • adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

SZVF
Skip to content